OVER 

BARRY

BARRY is het platform voor het eigen werk van performer, docent en maker Karel Tuytschaever. Het hybride oeuvre omvat naast (dans)voorstellingen ook installaties, theaterteksten, publicaties en films.

BARRY stelt vragen over de manier waarop je naar lichamen kan kijken. Hij is gefascineerd door de werking van het lichaam, en de kloof tussen de werkelijkheid van dat lichaam en het tonen ervan in een vormgegeven beeld.

Hoe intiem kan een lichaam zijn, als je het met de wereld deelt? Wat is de werkelijkheid, en hoe maak je het afbeelden daarvan op een afgesproken moment van bekijken zo zuiver mogelijk?

BARRY vertrekt voor elk werk uit een ander thematisch lichaam, en exploreert dat lichaam aan de hand van het leidmotief identiteit. Intimiteit vormt steeds de noemer.

De werken bewegen zich tussen disciplines als beeldende, geluids- en performatieve kunst. Ze stimuleren elkaar en zoeken steeds een nieuwe vorm en verhouding op. Over disciplines heen worden de creaties gekenmerkt door een specifieke manier waarop het lichaam in de werken worden benaderd.

De beeldtaal is er een die zowel van ruimte & tijd, maar ook van structuur en sculptuur dwingende aanwezigheden maakt, en waaraan je als toeschouwer niet kan ontsnappen. Net zomin als aan de lichamen die er worden in opgevoerd.

BARRY nodigt de toeschouwer uit tot open kijken, in ontvankelijkheid. Niet binnen het soort werk waar je jezelf als toeschouwer vergeet, maar eerder dat je ergens in wordt meegenomen en waarbij je steeds wordt herinnerd aan jezelf.

BARRY zou gezien kunnen worden als het fictieve lichaam van Karel.

WIE IS WIE

 

Karel Tuytschaever - Artistieke leiding


Petra Damen - Voorzitter RvB 

Lot Wildemeersch - RvB 

Ilse Muysers - RvB 

Koen Vermesen - RvB 

Koen De Smet - Engelse vertaling websiteteksten

SAMENWERKING

BARRY - Karel Tuytschaever werkt vanaf 2019 in een langlopend samenwerkingsverband met DansBrabant (NL).

disclaimer