BARRY

MANIFEST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vergeet nooit of te nooit je lichaam.

Je lichaam is geen instrument dat uitvoert wat je hoofd bedenkt. Je bént je lichaam.

 

Opnieuw leren luisteren is de enige toegang tot oprechte kunst. Elke kiem van de ware creatie begint met het luisteren naar de stilte in jezelf.

 

Soms moet je geduld hebben.

 

Altijd helder starten.

Kijk naar wat er al is, niet naar wat er niet is.

Een kunstwerk moet - in de eerste plaats - de meest directe vertaling van de idee zijn dat je wil overbrengen.

 

Laat je ziel de artistieke beslissingen nemen, niet je ego.

 

Creëren is niet opbouwen. Creëren is blootleggen.

 

Maximaliseer het potentieel van je medium om de inhoud van het werk te maximaliseren.

 

Het repeteren is jezelf voorbereiden op niet voorbereid zijn.

 

Informatie is niet hetzelfde als kennis. Kennis bestaat alleen door het ervaren van de informatie via het lichaam. Dat is de enige manier waarop ambacht zich kan manifesteren in een denkend uitvoerend lichaam in de kunsten.

 

Stijl en signatuur zijn in de eerste plaats een instinct.

 

Val je lichaam niet aan met vormen.

 

De transformatie van een goede performer zit hem in niet doen hoe iemand anders is, maar denken zoals die iemand anders is, en zich daarnaar gedragen.

 

Door een zuivere vorm worden tijd en ruimte voelbaar. Een goedgekozen en uitgepuurde vorm zorgt ervoor dat de lichamen erin concreter zullen handelen. Daardoor krijgt de toeschouwer ook meer verbeeldingsruimte.

 

Een inhoud of kwaliteit van een werk krijgt bestaansrecht door de gratie van het uitpuren van de tegenstelling ervan. Hoe meer je rechtstreekse focus legt op de gewilde zeggingskracht van het werk, hoe meer de toeschouwer voor zichzelf alleen maar het tegengestelde ervan zal blootleggen en ervaren.

 

Het acteren binnen de kunsten is het bewustzijn van alles wat niet moet worden gespeeld.

 

Minder is mooi. Creatie is eliminatie. Eliminatie is de ultieme vorm van elegantie.

 

Schoonheid vindt zijn zuiverheid en vorm alleen in echte intimiteit.

 

In het belang van de kijker moet je vooral aandacht geven. (Verlengen van de) Tijd is niet het belangrijkste aspect met het oog op intensiteit in de opbouw van een kunstwerk.

 

Het hoogtepunt van een kunstervaring (creëren, spelen of kijken) is het ervaren van een volledig vrij moment, een ervaring van totaal bestaan. Dat moment van volledig wezen voelt als vrij omdat het kijken naar het kunstwerk op dat moment een nieuwe werkelijkheid creëert.

 

Het lijkt altijd onmogelijk, tot het ogenblik dat het bestaat.

 

Om gehoord te worden, moet je fluisteren.

 

Als het niet hoeft op te vallen, laat het dan vol aanwezig zijn.